Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

WORKSHOP – Lev mer naturligt

För att möta den nya tidsåldern där vi ska släppa det gamla och gå in i det nya behöver vi var och en av oss göra förändringar i vårt liv. Den här workshopen som är indelad i tio delkurser hjälper dig på traven. Vi tittar på hela människan; den fysiska kroppen, det mentala sinnet och den eteriska ljuskroppen. Allt handlar om att ta makten över sitt eget liv och leva ansvarsfullt som medvetna människor i en ny värld.

I nästa vecka börjar kursen från början igen. Antingen väljer du att gå alla tio delkurserna på en gång eller om du endast önskar vara på enskilda delkurser går det också bra. Kurserna är digitala men spelas inte in. Meningen är att deltagarna aktivt deltar, ställer frågor och för diskussioner tillsammans med mig.

Är du osäker på om du kan vara med tio veckor i rad så går alla delkurserna igen. Möjlighet kommer alltså finnas att gå delkursen vid ett senare tillfälle.

De olika delkurserna är:

1. De universella naturlagarna
2. Kosten
3. Träning & rörelse
4. Vila & meditation
5. Följ ditt hjärta
6. Rena dig inifrån och ut
7. Att älska
8. Sinnet, egot & känslorna
9. Andlig kommunikation
10. Att leva medvetet

Tid: Tisdagar kl. 18.00 (första delkursen är i nästa vecka den 6 september)
Plats: Via Zoom (länk mejlas ut varje vecka)
Pris: 150 kr per gång eller 1200 kr för alla tio gånger (inkl. moms)

För anmälan eller frågor kontakta mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com

Vikten av att hålla kroppen igång

När jag växte upp på 70-talet hade vi gymnastik en till två gånger i veckan på skoltid. På fritiden hade vi nästan alltid aktiva lekar både inne och ute. I tonåren var det ofta dans på helgerna. Andelen personer med stillasittande jobb var inte alls lika stort då som det är idag på grund av den tekniska utvecklingen. Persondatorer fanns inte över huvud taget. Gym fanns men var inte så utbrett och inte så vanligt och det var nog ingen som ens pratade eller tänkte på att man skulle gå och träna på fritiden så som vi gör idag. Då gjorde man det som man tyckte var roligt. Tyckte man om att spela tennis gjorde man det, gillade man att rida gjorde man det, och så vidare.

I samband med datorernas frammarsch i samhället så har alltfler arbeten blivit stillasittande och det har alltmer krupit ner i åldrarna så att även barnen sitter mycket stilla. Allt stillasittande och ofta i en position som kanske inte är så naturlig för oss från början har lett till många fysiska problem. Värk och övervikt hör till vardagen för många. Alltfler har insett att vi behöver röra på oss och varningar från både sjukvård och myndigheter har lett till att många spenderar en stor del av sin fritid på att hålla kroppen igång. Olika träningslokaler och gym såg en möjlighet att tjäna pengar och de har formligen vuxit upp som svampar ur marken.

Vad är då naturligt för oss?

Vår fysiska kropp är gjord för att användas. Vi är skapta för att vandra, kunna springa kortare sträckor i flykt, klättra i berg och träd till viss del, lyfta och ta i när så behövs. Varje del i kroppen bör användas för att den inte ska börja brytas ned. Slutar man att använda en muskel tappar man snart synapserna till den muskeln (kontakten bryts) och muskeln bryts ned. En människa som hamnar i rullstol tappar benmusklerna ganska snart. Kroppen är full av en massa leder och dessa mår bäst av att vara igång och användas. När vi använder vår kropp stimulerar vi den. Kemiska processer startar som hjälper kroppen att läka och bygga upp sig. Man har även insett att varje gång du använder en muskel startar en process som motverkar inflammationer.

Naturligt så fungerar våra kroppar bäst när vi använder dem på ett för dem naturligt sett.

Trenden har blivit att vi jobbar (mest stillasittande) åtta timmar, stressar till gymmet och tränar 30 till 60 minuter, stressar hem för att ta hand om barn och hem. Den lilla stunden vi kör järnet skapar ofta mer stress i kroppen än vad den ger i positiv riktning. Försök istället att få in en naturlig rörelse under hela dagen. Ta fem minuter varje timma för att gå upp och gå och röra lite på kroppen. Finns det trappor i ditt hus använd dem istället för hissen. Kan du cykla eller gå istället för att åka bil eller kollektivt gör det. Gör till vana att använda kroppen så mycket som möjligt när det är möjligt och utan att det skapar stress för dig.

Tänk rörelse istället för träning!

 

Till startsidan