Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Kanalisering från Moder Jord

Vill du höra hennes ord om dig?

Under många år har jag nu jobbat med Moder Jord och följt hennes råd. Hon är en fantastisk lärare som besitter en visdom långt utöver det vanliga. Allt hon förmedlar gör hon med kärlek och det hon säger är den nakna sanningen som vi behöver höra men kanske inte alltid vill höra. De flesta av oss känner hennes puls även om vi inte tänker på det men hon finns där och vill inget hellre än att hjälpa oss. Själv fick jag hjälp med att bli av med reumatism, IBS, hjärndimma, sömnproblem och andra både små och stora bekymmer. Hon har guidat och lett mig hit där jag är idag.

Efter att jag har kanaliserat och förmedlat hennes budskap i boken “Hon kallar mig dotter” har hon nu bett mig att kanalisera och förmedla budskap direkt till personer.

Är du redo att ta emot hennes budskap om dig?

Boka då en tid för möte via Zoom till asa.danielsongrimpe@gmail.com

Pris: 950 kr

Att få arbeta tillsammans med Moder Jord är en stor ära och ett enormt ansvar. Jag kämpade därför länge emot hennes önskan om hjälp. Inte för att jag inte ville hjälpa henne utan för att det kändes alldeles för stort. Hennes enträgna önskan låg dock hela tiden kvar hos mig och till slut hörsammade jag henne. Hon var inte sen att ge tillbaka. Tack vare henne är jag idag frisk igen och kan göra allt det som jag annars inte hade kunnat.

Våra fysiska kroppar kommer från den här jorden. Den består av samma grundämnen som jorden själv och som allting annat som existerar på hennes jord. Vem kan då bäst förklara hur vi kan hålla oss friska för att må bra om inte hon. Har du den minsta tro på att det finns liv bortanför det vi ser och kan ta på förneka då inte hennes existens. Hon finns i allra högsta grad. Hon vet hur vi kan leva på hennes jord på bästa sätt för att vi ska hålla oss friska och finna glädje och lycka i livet. Vi är alla hennes döttrar och söner. Hon känner oss bäst.

Att jorda sig

För att hjälpa vår jord önskar hon att vi alla blir bättre på att jorda oss. I och med att vi har levt under lång, lång tid i det patriarkala samhället vill hon att vi kommer tillbaka till henne genom att vi jordar oss. Det behöver inte vara krångligt alls. Det kan räcka med att gå ut i skogen, hålla om ett träd, påta i jorden eller bada i havet eller en sjö.

Det patriarkala samhället har gjort att vi lever i obalans i våra energier. Vi behöver få in de feminina krafterna i våra liv och i vår eteriska kropp. Det feminina står för eftertanke, det inre livet, lugnet, kreativiteten och sexualiteten. Kom ihåg att de feminina respektive maskulina energierna inte är detsamma som manligt och kvinnligt. Det har inget med våra kön att göra. Däremot är det inte helt ovanligt att det sammanfaller.

De feminina energierna är de mörka tonerna och de mörka färgerna. Det behöver inte gå i moll och vara svart utan tänk murrigt, omhuldande, moderligt, innerligt, omhändertagande, tryggt och lugnt. Väldigt behagligt. Allt det erbjuder Moder Jord oss. Allt det upplevde jag när jag fick kontakt med henne. En enorm kärlek och varm innerlighet.

De flesta religioner gynnar det maskulina och kan till och med undanhålla oss de feminina krafterna genom att skuldbelägga och sätta mindre värde på de feminina krafterna till förmån för de maskulina. Det är detta som vår mor vill uppmärksamma oss på och ta oss tillbaka till. Obalanserna som rått under lång tid påverkar oss på ett negativt sätt liksom alla obalanser gör. Obalanserna visar sig som både fysiska och psykiska åkommor.

Återta din styrka och din kraft genom att jorda dig.

Naturlagarna

Den sjätte naturlagen handlar om speglingar. Det gäller fysisk form, mentalitet och även eteriskt. Det inre speglar det yttre, vi speglar varandra, det som är ovan jord speglar det som är under jorden, och så vidare.

En spegling kan betyda väldigt många olika saker och med denna kunskap kan man få en annan förståelse. Ta ett träd till exempel. Trädets krona speglar storleken på rötterna. Man brukar säga för att gödsla de yttre rotdelarna ska man lägga gödsel i en cirkel motsvarande trädets krona. Ditt humör återspeglar sig ofta i människorna du möter. Är du tjurig och grinig får du griniga kommentarer tillbaka, likaså om du är glad och trevlig då är det oftast det vi möter hos andra. Speglingar är även en typ av mönster men det är inte bara mönster utan speglingar kan vara så mycket mer. Därför är det en egen naturlag.

I min bok “Hon kallar mig dotter” har jag skrivit att du ger det du får men du får också det du ger. I syfte om du vill ha kärlek från andra så börja med att ge kärlek själv. Allt börjar med dig själv. Det här är en väldigt viktig regel som man gör klokast i att komma ihåg. Det gäller i alla relationer vi har.

Vårt inre liv, det mentala livet, återspeglar sig i både den fysiska kroppen liksom i den eteriska. När jag gick i väggen första gången sa Moder Jord till mig att det beror på för mycket oro och denna oro gör att ljuskroppen säckar ihop. Hon jämförde det med ett spindelnät. När trådarna i nätet går av så säckar nätet ihop. När tillräckligt många trådar har gått av så säckar hela nätet ihop. När man går i väggen upplever många att energin försvinner. Det återspeglar sig i den fysiska kroppen som börjar visa tecken på många olika symtom av alla möjliga slag. Något som börjar i vårt sinne kan alltså leda till allvarliga problem på grund av speglingar.

Tittar man på ett större perspektiv så speglar samhället de människor som lever och verkar där och i ett ännu större perspektiv så speglar samhällena varandra. Om vi går på ett djupare plan så sättet vi lever på återspeglar sig i Moder Jord. När samhällena på jorden inte mår bra så mår heller inte vår jord bra, men det omvända gäller också. När Moder Jord inte mår bra så mår heller inte vi bra. Det är därför av yttersta vikt att vi tar hand om oss själva. När vi mår bra återspeglar det sig i människorna runt omkring oss som återspeglar sig i samhället som återspeglar sig i andra samhällen och så småningom till vår jord.

Vill du ta hand om vår jord, ta hand om dig själv. Allt börjar med dig.

Vill du ha hjälp med att förändra ditt liv, kontakta mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com

Till startsidan