Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Acceptans

För att kunna öppna upp för något nytt behöver vi först acceptera var vi är.

Allt du har varit med om i det här livet har format dig och gjort dig till den du är idag men du bär också med dig karma i din eteriska kropp från tidigare liv som påverkar dig och även levnadssätt från dina förfäder i ditt dna.

Vi formas av fostran, händelser, kunskaper och insikter , ja i stort sett allt som är omkring oss och allt som händer oss. Det är egentligen inte särskilt konstigt. Det som vi kanske inte tänker på är att vi har med oss saker från tidigare liv också som påverkar oss i vår vardag. Händelser som varit i tidigare liv sätter sina spår i din eteriska kropp och kan påverka dig i din vardag i dina val. Kanske är du oförklarligt rädd i vissa situationer eller blir oförklarligt arg i andra utan att du egentligen menar det. Det kan vara händelser från förr som du bär med dig och som påverkar dig. Vi bär också alla med oss våra förfäders liv som påverkar oss. Har våra förfäder till exempel levt i en förtryckarkultur påverkar det dig i det här livet. Det sitter i ditt DNA. Även om du inte menar det och vill bryta det så kan det vara svårt att hitta vägen ur det.

I Sverige har vi under många generationer fostrats i en jantelag som innebär att vi inte ska tro att vi är något speciellt. Det är ett sätt att trycka ner varandra för att hålla varandra på plats. Ingen av oss mår egentligen bra av det men ändå fortsätter vi att fostra varandra på samma vis som skett under säkert flera hundra år. Det sitter i vårt DNA. Vårt klassamhälle från förr när vi hade en nobless med egen tjänarstab innebar att vi gjorde skillnad på människor utifrån klass. Även om vi inte har det systemet kvar så sitter det fortfarande i vårt DNA. Vi vill gärna bedöma varandra utifrån utbildning, yrke, karriär och liknande. Det är samma orsak. Vi vill särskilja oss genom att några är bättre än andra utifrån vad man gör inte vilka man är. Det finns många andra liknande exempel.

Detsamma gäller vår fysiska kropp. Vi skapar ideal på hur vi ska se ut. Framförallt har detta pågått under flera århundraden för kvinnor men numera gäller det även för männen, även de har fått ett ideal. Vi är unika varelser och är formade efter vilka våra förfäder var, deras liv och leverne, men också efter vilka liv vi har valt till oss själva, d.v.s. på en själslig nivå. Då finns det inga ideal förutom den kroppen du faktiskt har. När vi kan acceptera den kroppen kan vi börja älska den och se de fördelar den faktiskt har för det liv vi lever.

För att kunna förändra sitt liv på riktigt så behöver vi acceptera den vi är först. Så länge du kämpar emot, hatar delar av dig själv eller ditt beteende så håller du kvar vid det. Förstå vem du är, varför du är som du är så kan du lättare släppa taget om det, acceptera dig själv, för att gå vidare för att kunna älska dig själv. Det gäller även på kollektiv nivå i vårt samhälle. När vi inte vill acceptera vår historia utan vill mörka den genom att ta bort den från våra böcker t.ex. så bjuder vi bara in den igen. Allt som har lett fram till där vi står idag är de vi verkligen är.

När vi kan säga; det här är jag, summan av mig utifrån min historia, bakgrund, DNA och karma, och till fullo acceptera den vi är då kan vi släppa taget om det. Först då öppnar vi upp oss för det som är nytt, för det som vi vill vara eller hur vi vill vara. Då öppnar vi upp för ett ljusare och lyckligare liv i kärlek till oss själva och till livet i stort.

SLÄPP TAGET, ACCEPTERA OCH ÖPPNA UPP FÖR DET NYA!

Känner du som många andra att du vill förändra ditt liv men har fastnat och vet inte hur du ska gå vidare. Vad som ska vara ditt nästa steg. Då kan du be mig om hjälp. Jag har mångårig erfarenhet som coach och har dessutom vandrat vägen själv. Kontakta mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com

Reinkarnation

I helgen satt jag och pratade med en väninna om reinkarnation. Jag är född med övertygelsen om att vi lever vidare i någon form efter döden och att vi kommer tillbaka igen på jorden. Det tog många år innan jag ens förstod att många andra inte hade den kunskapen med sig. För det är så jag ser det att jag har med mig viss kunskap från tidigare liv och säkert också från vårt ursprung, vilket jag tror att vi alla har med oss men av olika slag. Idag vet jag så mycket mer.

Redan innan jag själv förstod att jag kunde kommunicera med naturandar så läste jag en del böcker och träffade några personer som också hade den kunskapen med sig. Efter att jag fick kontakt med Moder Jord, som har lärt mig så mycket, och framförallt nu sedan jag började heala själar så har jag förstått så mycket mer som jag vill dela med er.

För att förstå karma-lagen behöver vi fördjupa oss i vad vi gör här på jorden och vad som händer oss under tiden vi är här. Om vi utgår ifrån att vi alla har en själ så finns det också en orsak till att själen väljer att leva i en fysisk kropp. Livet som själ i en eterisk värld som enbart består av energier är helt magisk. Här finns inga bekymmer eller smärtor, allt leker och är väldigt fridfullt, så varför skulle man vilja lämna den tillvaron för att leva med lidande av olika slag?

Det fysiska livet är inte självklart utan är något vi har skapat tillsammans när vi varit i andlig form. För länge, länge sedan fick vi för oss att vi ville prova att leva i fysisk form på jorden. Till en början hade vi fortfarande kontakt med vårt andliga förflutna och levde i fullständig harmoni med varandra och allt som fanns här. Efter hand tappade vi den kontakten och till slut bröts den helt. De fem sinnena som är kopplade till vår fysiska kropp; synen, hörseln, känseln, smaken och lukten, skapar en massa känslor i oss som är kopplade inte bara till vår fysiska kropp utan även vår eteriska energikropp. Alltså till vår ursprungliga kropp. Känslor har en förmåga att etsa sig fast även i den eteriska kroppen. Om vi inte tar hand om dem kan de bli kvar även efter att vår fysiska kropp har dött. Det här sätter sig som skuggor av olika slag som jag ser när jag helar den eteriska energikroppen.

Ibland upplever jag det som slaggprodukter, skräp, som bara ligger kvar efter något vi har gått igenom (det kan vara en sjukdom, skada eller känslomässigt skräp) och som hindrar energin från att flöda fritt. Detta rensar jag bort under en healing. Ibland ser jag som en grå skugga. Oftast får jag information från själen direkt eller från individens andliga guider vad skuggan kommer sig av. Det kan vara en händelse från det här livet eller från tidigare liv eller till och med från vårt ursprung som eterisk varelse. De här skuggorna kan jag inte bara rensa bort utan de är där för att individen inte är färdig med det som inträffade. Vi är många gånger väldigt duktiga på att trycka ner jobbiga saker i vår kropp för att slippa ta hand om det. Gör inte det!

Undertryckt ilska är också något som kan fastna i vår eteriska kropp. Då ser jag det som gråa taggar som fastnat på insidan av chakrat. Det här kan också vara svårt att rensa bort utan det är något som vi behöver möta igen för att förstå och sedan gå vidare. Allt som sitter fast i våra chakran skapar hinder för energin att flöda. När energin inte flödar som den bör så kan det skapa olika både mentala och fysiska åkommor. För att kunna möta dessa händelser igen som man har tryckt ner, kanske till och med under tidigare liv, behöver man sätta sig själv i ett tillstånd där du möter ditt inre. Det kan ske genom meditation på egen hand eller en guidad meditation eller under hypnos. Själv gör jag så att jag guidar dig in i dina innersta rum. Jag ställer frågor på vägen men det är du som ser och hör.

Att ta hand om sig själv, älska sig själv, och ge sig själv chansen till förändring innebär att du behöver se hela dig. Vi består av tre delar; vår fysiska kropp, vårt mentala sinne och vår eteriska energikropp. Alla tre hänger ihop. Allt vi är med om skapar olika känslouttryck. Dessa sätter sina spår i oss. Vissa av dessa kan hänga sig fast från ett liv till ett annat. Ibland kan de följa dig under många liv. Det är detta som är karma-lagen. Det du gör påverkar dig. Även om du inte ser det själv så finns det där och kan påverka dig under lång tid. Är du oförklarligt rädd eller arg så kan det mycket väl bero på något du har gjort i tidigare liv.

Ta hand om dig! Älska hela dig själv!

Varför har vi då valt att fortsätta leva i den fysiska världen? Redan från början när problemen uppstod på jorden och alla själar tappade kontakten med sitt ursprung bestämdes det att vi skulle försöka komma tillbaka till ett liv där vi som andliga varelser återigen får leva i den fysiska världen men med kontakten till vårt ursprung. Då kan vi återigen leva i full harmoni med varandra och med allt levande. För att komma dit behövde vi alla gå igenom olika liv och utsätta oss för olika känslomässiga påfrestningar. När vi alla har gått igenom de olika känslouttrycken kan vi hantera dem på ett sätt utan att vi låter dem ta över våra handlingar. På så vis kan vi fortsätta ha den andliga kontakten i en fysisk miljö.

De universella naturlagarna

Sammanfattning

Det finns 7 universella naturlagar

  1. allt består av energi
  2. allt strävar efter balans
  3. lever i symbios
  4. begränsad mängd mönster
  5. allt är unikt
  6. speglingar
  7. karmalagen

Den första lagen handlar om grunden för allt liv medan de övriga lagarna handlar om det fysiska livet på jorden, om själens fysiska liv och dess utveckling.  Allt som existerar på jorden ingår i dessa lagar och man kan inte undgå dem, kringgå dem eller på annat vis försöka leva utanför dessa lagar. De går in i varandra på olika vis. Vävs in i livets olika skeden. Eftersom energi är rörelse, men rörelse på olika vis, blir den fysiska världen unik i sitt uttryck. För att allt ska kunna leva i balans med varandra behöver vi leva i symbios där vi tar vara på och utnyttjar varandras färdigheter på olika vis men ingen eller inget är mer betydelsefullt än det andra. Speglingarna känns igen i olika mönster och karmalagen kommer sig av att känslor bränns in i den eteriska kroppen som följer oss tills vi har låst upp knuten.

Det finns 7 grundläggande energier i den fysiska världen, 7 chakran vars vibrationer kommer till uttryck i 7 olika färger (regnbågens färger) och  7 toner (skalan). Detta ligger till grund för de 7 dimensioner av liv som finns i den fysiska världen. Utanför vår fysiska kropp har vi fler chakran och således finns det fler dimensioner av liv men dessa är eteriska och kan oftast inte ses med de fysiska ögonen. Allt hänger ihop på ett finurligt sätt, mönster som går igen och känns igen. När du har förstått det hela kan livet bli så mycket enklare att leva. Vi människor har krånglat till livet när det i själva verket borde vara det naturligaste och enklaste som finns.

I framtiden behöver vi alla leva våra liv i enlighet med de universella naturlagarna. Vi har länge försökt att tukta naturen, inte tagit hänsyn till det som är naturligt för oss utan gjort det som vi människor har ansett vara rätt och riktigt men i grunden handlar det om makt och egots behov av bekräftelse. Vi har alltsedan civilisationens början tappat kontakten med naturen och det som är naturligt för oss. Den här utvecklingen har lett till att vi våldför oss på både växter och djur och i förlängningen även oss själva eftersom vi ingår i den naturliga processen.

För att hitta vägen tillbaka behöver vi bara följa vårt eget hjärta, vår själ, lyssna till vår kropp vad den säger och älska oss själva. Var och en av oss ingår i helheten och allt som existerar har dessa grundläggande naturlagar inprogrammerade på cellnivå. Om vi fortsätter på den bana vi nu går brukar vi våld mot oss själva och vår natur. Vi kommer bli sjukare och sjukare liksom vår omgivning och vår värld. Det finns bara ett sätt det kan sluta på genom att vi förgör oss själva. Lär dig därför att leva efter dessa naturlagar och du kommer uppleva ett lugn inombords. På sikt kommer vi att leva i balans och harmoni med oss själva och allt runt omkring oss.

Naturlagarna

Den sjunde och sista universella naturlagen handlar om karma. Något som vi alla känner av och ibland skojar om. Detta är dock fullt rimligt och förståeligt när man ser det ur ett längre perspektiv och med längre menar jag ur ett reinkarnationsperspektiv.

Karma är känslor som bränns in i vår eteriska kropp vilket gör att vi bär det med oss från liv till liv. Dels kan man se det ur ett kortsiktigt perspektiv, det vill säga att det du ger är det du får. Något jag nämnde när jag skrev om speglingar. Vi speglar varandras beteende men samtidigt blir det karma. Ditt beteende skapar en känsla som bränns in i din själ. Karma bör dock ses ur ett mer långsiktigt perspektiv. Om du är en person som ofta har ett grinigt humör, är arg på din omgivning och sprider det omkring dig, kanske under ett helt liv mer eller mindre. Då får du det med dig till nästkommande liv. Det samma gäller dock om du är till övervägande del positiv och glad.

Jag är ganska övertygad om att flertalet av er vet vad jag menar när jag säger att man kan märka det redan i barndomen. Vissa barn känns rädda, andra arga, en del gladlynta och så vidare. Om vi tänker tillbaka till vår egen barndom kanske vi kan påminna oss om hur vi själva var när vi var riktigt små. Vi bär alltså med oss saker från tidigare liv. Det spär vi sedan på i det här livet. Om du redan från början bär med dig en jobbig känsla och varken du själv eller din om givning förstår varför så är det lätt att hamna i samma hjul igen. Vilket inte blir bra om det är ett hjul med negativa känslor.

I Hinduismen talas det om karma. Även om jag inte är expert på Hinduism så har jag förstått att de menar att gör du gott i det här livet så får du ett bättre liv nästa gång. De skänker ofta mat till munkar som ber om mat till exempel. Den handlingen i sig ligger mer på ett kulturellt plan och har således ingen effekt ur ett karmaperspektiv. En människa som däremot lever för att hjälpa andra människor möter många tacksamma själar vilket återspeglar sig i den egna känslan. Det är den känslan som bränns in i din eteriska kropp och som du har med dig till nästa liv. Det är därför viktigt hur du upplever dig själv, hur du lever och verkar för om du är nöjd med dig själv sprider det en känsla av självkärlek. Den bästa medicinen för din själ och dig själv som människa, både i detta livet och i kommande liv.

Under flera tusentals år har människan levt med mycket våld omkring sig som skapat rädsla, ilska och hat vilket ligger som mörka skuggor i våra chakran. Något jag har upptäckt nu när jag har börjat med djupgående healing. Eftersom de allra flesta av oss har levt många liv som människa på jorden har vi genomlevt många olika känslor som satt sina spår i den eteriska kroppen. Ur ett själsligt perspektiv behöver vi ta hand om och bearbeta dessa känslor som påverkar oss negativt. En del har vi säkert redan tagit hand om och bearbetat annat inte. När vi har förstått hur denna naturlag fungerar kommer vi leva på ett annat sätt där vi tar hand om oss själva inifrån och ut. Allt du gör som reflekteras på andra kommer tillbaka till dig själv och skapar en känsla i dig, en känsla du får bära med dig länge.

Älska dig själv!

Vill du prova på en djupgående healing på själslig nivå kontakta mig.

asa.danielsongrimpe@gmail.com

Till startsidan