Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Bokmässan i Göteborg

Det är tre år sedan som bokmässan i Göteborg gick senast på grund av pandemin. Det är första gången som jag är med. Snart är det ett år sedan som jag kom ut med min bok “Hon kallar mig dotter”. Några mässor och bokreleaser har det blivit sedan dess men inget så här stort.

Ja befinner mig i Förlagshuset Siljans Måsars monter på andra våningen, F01:34. Här är väldigt mycket lugnare än det är på bottenplan. Om du är här eller ska hit och behöver komma ifrån bruset så leta dig hit till oss. Kanske hittar du en bok eller två hos oss också. Vi är tio författare på plats plus förlagschefen Yvonne. Så du kan alltid komma hit och byta ett ord eller två med oss.

 

Andlighet

Vad är egentligen andlighet?

Svaret på den frågan är säkert lika spridd och olika som vi människor är olika. Frågar du en kristen får du ett svar, en hindu ett annat och frågar du naturfolken får du ett tredje, och så vidare. Jag kan bara utgå från min erfarenhet vad gäller det andliga och det jag har lärt mig därifrån.

För mig handlar andlighet om ursprunget för allt liv. Lite likt de flesta religioner anser jag att livet har sitt ursprung ur en andlig källa. Hur vi beskriver denna källa är dock olika. För min del anser jag att Gud (ursprungskällan för allt liv både eteriskt och fysiskt) är en energi som består av rent vitt ljus som är ren kärlek. Därifrån kommer alla andliga varelser och från dessa kommer våra själar. Allt är sammankopplat med varandra, vi har alla samma ursprung, vi är alla som olika kroppsdelar på Gud’s eteriska kropp skulle man kunna säga. Eller som den beskrivning jag har fått från Moder Jord. Vi är alla delar av samma träd, en del hör till stammen, en del en gren eller en kvist och andra är ett blad eller blomma. Tillsammans bildar vi ett träd och vi är beroende av varandra. Vi är som olika kroppsdelar av samma kropp. Jag har också fått till mig att vi människor är de enda fysiska varelser som består av det vita ljuset, det vill säga alla energier, medan djuren och växterna består av vissa eller endast en av de sju energierna. Jag tror att det är i Gamla testamentet som det står att vi är alla söner och döttrar till vår Fader och vår Moder. Vilket är helt riktigt om man tänker efter. Vår eteriska kropp kommer från Gudskällan, eller Gud, och består av samma energier som källan och vår fysiska kropp kommer från Moder Jord (vår fysiska kropp består av samma grundämnen som allting annat som existerar på jorden).

Det andliga livet fanns långt tidigare det fysiska. På många människor verkar det som om de anser eller tror att det fysiska livet är det ursprungliga och att det andliga livet på något vis kommer från det. Bortsett Gud själv. Det påminner lite om hur man förr trodde att solen snurrade kring jorden. Inte tvärtom. Om det andliga livet har skapat det fysiska så är det ju därifrån intelligensen kommer, inte tvärtom. Om alla andra (eller eteriska väsen) är intelligenta borde vi kunna kommunicera med dem. Om vi är en del av det andliga livet måste ju vi kunna kommunicera med andra andliga varelser. Livet utanför jorden måste ju vara enormt mycket större än  jorden. Att det då skulle kunna finnas liv på andra planeter är för mig en självklarhet. Ingen fråga över huvud taget.

Min kommunikation med den andliga världen började med naturandar och efter hand började jag även kommunicera med växter och till viss del även med djur. På senare tid har jag även blivit introducerad för andar i den andliga sfären, det vill säga eteriska varelser som lever utanför och bortanför jorden, utan fysisk kropp. Kanske har det varit en naturlig utveckling som har presenterats för mig efter hand. Själv finner jag ingen större skillnad i att kommunicera med fysiska ting eller eteriska varelser. Allting handlar om andligt liv. Sättet att kommunicera är detsamma. Nyckeln till kommunikationen och till den andliga sfären ligger inom oss själva. Genom att vända sig inåt, lyssna och lita på det som kommer till oss att lära oss att skilja på egna tankar och information från vår själ, en andlig varelse eller Gudskällan (vårt kollektiva medvetande) når man svaren. Inom oss bär vi på hela universum.

Vi är alla andliga och kan därför kommunicera med andevärlden, var och en av oss. Svårigheten i det är våra egna tankar som begränsar oss. Är det verkligen möjligt? Hur skulle jag kunna? Det är enbart vissa personer som har förmågan som kan. Själv hade jag alla de här tankarna och fann det väldigt svårt att komma över tron att jag inte kunde till en tro att jag kanske kan till att jag kan nog till jag kan faktiskt. Idag säger jag öppet att jag kommunicerar med andevärlden. Jag ser heller inget konstigt i det. Det är vår inställning till andevärlden som behöver förändras. Precis som vi ändrade inställning till att det är jorden som snurrar runt solen. Vi kan ändra oss, det tar bara lite tid.

Börja träna du också på att kommunicera. Det är inte så svårt. Öva genom att ställa enkla frågor inåt till dig själv eller till ett träd, en sjö eller vad som helst. Ställ frågor som du kan få bekräftade. Efter att du ställt frågan lyssna inåt och bara ta emot det som kommer. Ta fasta på det första som kommer till dig oavsett om det är en känsla, ett ord eller en bild. Ta tag i det hur tokigt det än kan verka. Ställ en följdfråga och gör samma sak igen. Skriv ner det som kommer till dig. Min erfarenhet är att man får lite i taget så det är som ett pussel man får lägga. I början kommer det bara lite grann och man får anstränga sig ganska mycket men ge inte upp. Det är som att lära sig ett nytt språk, vilket som helst, det tar lite tid och är svårast i början men efter hand blir det lättare och lättare.

Vill du ha lite guidad hjälp på vägen så anmäl dig gärna till en av mina retreater. Nästa tillfälle blir den 17 september. För frågor och anmälan mejla mig till asa.danielsongrimpe@gmail.com

Söndagens retreat

I söndags hade jag en retreat här hemma hos mig i syfte att hjälpa deltagarna att kommunicera med naturandar och naturväsen. Sättet att kommunicera med dem är detsamma som med all andlig kommunikation, på samma vis som du kommunicerar och ställer frågor till ditt högre jag. Skillnaden är var du riktar din uppmärksamhet. Allt och alla är bara en tanke bort.

I början av min egen kommunikation fick jag klart för mig att olika andliga varelser vibrerar på olika frekvenser, deras energi är mer eller mindre hög. De som vibrerar på lite lägre nivå är lättare att kommunicera med än de som vibrerar på högre. Jag tycker dock inte att jag upplever så stor skillnad.

Ibland får jag frågan om jag kan kommunicera med människor som gått över och det kan jag men jag väljer att inte göra det. Människor som har gått över vibrerar på en lägre nivå, i alla fall fram till att de gått in i ljuset. Jag har dock letts in i kommunikationen med naturandarna och de ger mig så mycket. I början var det till och med så att naturandarna sa att de höll mänskliga andar borta från mig för att skydda mig. Efter det har jag helt enkelt inte frågat efter det.

Det var en liten grupp på fem personer här i söndags. Vi hade en fantastisk “tur” med vädret (jag hade bett om det), solen strålade och det var en behaglig värme fram till att sista personen åkte härifrån. Då kom regnet. Vi gick ut till den närbelägna skogen som ligger precis intill en större sjö. Vi började med att ställa oss i en ring runt ett av de större träden. Vi ställde alla samma fråga för att kunna jämföra svaren som kom till oss. Vi fortsatte därefter att ställa frågor till olika andar i naturen med olika fysisk storlek för att se om det var någon skillnad. Därefter satte vi oss i en ring och bjöd in lite olika naturväsen som hade uppenbarat sig. Jag kan säga att de var väldigt många som var på plats och var nyfikna och ville gärna vara med. Några av de som dök upp hos oss var ett stort troll, några älvor, några rumpnissar och min Erik (vätten som hjälper mig i min trädgård).

Vi fick alla kontakt och svar, även om tilltron till den egna förmågan svajade ibland, och man kunde tydligt se ett mönster i de svaren som kom fram. Färger vi såg drog åt samma håll, även om det inte är exakt samma, väsen vi såg liknade varandra och informationen var ganska lika. Att det inte blir exakt lika beror på hur vi uppfattar saker och ting. Vi uppfattar saker utifrån våra egna preferenser, kunskaper och erfarenheter vilket gör att det blir en del skillnader. Ibland var informationen lite mer personligt riktad och ibland kom ett eller annat budskap.

Jag tror att de alla tyckte dagen var givande men för att fortsätta på egen hand behöver de var lite enträgna. Ingenting kommer utan eget arbete, även om vi gärna vill det. För att öva upp sin förmåga att kommunicera behöver man göra det en stund varje dag. Det är som att lära sig ett nytt språk, det kommer inte per automatik utan vi behöver öva. Öva, öva, öva. Själv hade jag väldigt roligt och tyckte det var riktigt givande att få guida och lära andra hur lätt det faktiskt är. Det är bara vi som har en felaktig övertygelse att det är svårt och därför är det bara vissa personer som klarar detta. NEJ, NEJ, NEJ!!! Det är inte svårt. Alla kan!

Jag tänker ha en retreat igen inom kort. Är du intresserad så håll ögonen öppna för event som jag lägger ut på sociala medier.

Tilltro

Att ha tilltro till sig själv kan låta enkelt och självklart men när det kommer till kritan så är det många av oss som inte känner det. I synnerhet när det kommer till förmågan att kunna kommunicera med andar så är många av oss skeptiska. Jag har själv varit där.

Under mina första 7 år i livet föll sig kommunikationen med naturandarna av sig själv. Jag hade ingen som hade “lärt” mig att det inte går och fått mig att misstro på min egen förmåga. Jag visste inte ens att jag gjorde det. När jag sedan blev lite äldre och jag lärde mig att ett liv bortanför det här livet, bortanför det fysiska livet, ansågs som något man inte visste och få hade riktig tro på. Många hoppades att det skulle finnas något mer men ingen visste egentligen. Det var något man pratade om i religiösa termer men som då blev till något helt annat, något som jag hade väldigt svårt att tro på.

 

Min kommunikation pågick dock under alla dessa år men i min enfald, i brist på bättre vetande, så var jag övertygad om att allt som kom till mig var mina egna tankar och ingenting annat. Det var först när jag i vuxen ålder hamnade i en situation tillsammans med andra där vi fick prova vår förmåga som jag faktiskt förstod att jag kunde kommunicera med naturandar. Det var inte förrän jag skulle börja arbeta med det på egen hand som sanningen uppdagades för mig att jag hade kunnat hela tiden och faktiskt också gjort det hela tiden.

Trots det så misstrodde jag mig själv och min förmåga. När jag inte längre var tillsammans med andra och inte hade det stödet så var tron på mig själv inte tillräckligt stark utan tankar som “Varför skulle jag kunna när inte andra kan?” osv. På grund av fostran, åsikter, riktlinjer, oskrivna samhälleliga regler, mm, att ett andligt liv är ett enda stort ? Hur skulle jag då kunna tro på det och att JAG, lilla jag dessutom skulle kunna kommunicera med dem. Det kändes som alltför otroligt, måste ju vara påhitt från min egen sida. Det var ju något som Jesus, Buddha och andra stora personligheter hade gjort. Inte jag.

Det som inte släppte mig var min övertygelse om att det finns liv efter döden, att det finns andliga varelser och att man kan kommunicera med dem, bara inte jag. Tack vare den övertygelsen och att jag faktiskt hade lyckats att kommunicera tillsammans med andra fick det mig att fortsätta med arbetet på egen hand. Jag bad dock att jag skulle få bekräftelse på det som kom till mig och det fick jag. Bekräftelsen kunde dyka upp var som helst; i ett samtal med andra, på TV’n, i radion, i en tidning, ja minst sagt var som helst så det gällde att vara uppmärksam. Tack vare att jag fick den här bekräftelsen så vågade jag fortsätta mitt arbete. Jag vågade dock inte gå ut med det offentligt för den lilla rösten i mig satt envist kvar “Varför skulle jag kunna när andra inte kan?”.

Efter hand fick jag dock klarhet i hur livet fungerar, vilka vi är, vår förmåga, etc. Övertygelsen och tron på det som jag fick till mig blev allt större och mina kunskaper om oss som människor blev större. Nu är det inte längre någon tvekan om att vi alla kan kommunicera med den andliga världen så den lilla rösten har tystats ner. Det är inte förbehållet några få individer utan det handlar om fostran, åsikter, tro, samhälle mm. Det är det som håller oss tillbaka. Precis så som det var för mig. Men även du kan kommunicera med andliga varelser om du bara släpper misstron till dig själv och slutar lyssna på rösterna som säger tvärtom. Ge dig själv den chansen. Det finns en fantastisk, magisk värld där ute som bara väntar på oss.

TRO PÅ DIG SJÄLV!

Retreat

På förfrågan om att få hjälp med kommunikation med naturväsen och naturandar bestämde jag mig för att ha ett retreat. Nu kommande söndag kommer några hugade kvinnor hit ivriga att få komma dem närmare. Jag vet att alla har förmågan att kommunicera det gäller bara att komma på hur.

Jag minns så väl när jag själv började hur det kändes och min förvåning över att jag kunde. Jag visste inte ens vad naturandar och naturväsen var, än mindre att man kunde kommunicera med dem. Den kunskap och alla insikter jag har fått till mig från naturen själv önskar jag att alla ska få ta del av. Så annorlunda livet skulle kunna te sig då, så mycket ljusare och vackrare.

Ju mer jag öppnar upp desto närmare kommer jag vårt kollektiva minne där all information finns tillgänglig. Bara det senaste halvåret har jag börjat se så mycket mer med min inre blick. Jag ser nu den magiska världen som består endast av energier, ljus i olika spektran. Jag kan se hur de formar olika livsformer i olika färger och olika storlekar. Jag ser hur de far omkring ute i rymden. Vi hör också hemma där. Utan den fysiska kroppen består vi enbart av energi. Vår ursprungliga ljuskropp hör hemma där ute tillsammans med alla andra vackra varelser. Ofta får jag ynnesten att se en människas ursprung genom den healingen som jag gör. Vill du också veta ditt ursprung, boka en tid för healing.

Jag har lärt mig att vi bär med oss mycket kunskaper omedvetet, det gäller bara att öppna upp och lyssna inåt. Både healingen och regressionsterapin började så. Jag fick till mig att den kunskapen har jag. Det gällde bara att ge mig själv chansen, tro på min egen förmåga och lita till den. Nu ska jag lita på att jag kan sammanföra dessa individer från den fysiska världen in till den eteriska.

I nästa vecka kommer jag berätta hur det har gått. Om deltagarna vill får de själva berätta hur de upplevde det och vad de fått ut av det. Jag ser med spänning fram emot det här.

Jag önskar er alla en fin helg. Ta vara på er och se möjligheterna i livet.

Villni kontakta mig når ni mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com

Att skapa

Skapandet har många olika uttrycksformer men alla har det gemensamt att det ger en oerhörd tillfredsställelse. Visst känns det som att man misslyckas ibland men hade vi inte gjort det hade vi aldrig utvecklats och kommit framåt. Kan du lägga till egenyttan till ditt skapande tar du det ännu lite högre. Att skapa för sitt eget välmående ger en oerhörd stimulans.

Skapandet kan vara ett smycke som ger dig glädje, sy kläder eller något vackert till ditt hem, forma, måla, bygga eller som jag gjorde häromdagen en kroppskräm på ekologiska välgörande oljor och bivax med en doft av citrongräs. Att förena nytta med nöje och välbehag. Det kan inte bli bättre än så.

Bivaxet kommer från min egen lilla bigård. Glädjen och tacksamheten över ett gemensamt arbete. De bor hos mig och jag förser dem med kupor, blommor och träd i trädgården, ser efter dem och hjälper dem med det jag kan. De i sin tur bidrar med lite honung när produktionen tillåter samt vax till bland annat krämer som i det här fallet.

Att leva i symbios med varandra, bidra till varandras fortlevnad och välstånd,  det är livets melodi. I vår framtid behöver vi bli bättre på att se nyttan och glädjen av varandra. Att samarbeta och visa sin tacksamhet.

Att älska

Det är inte självklart att älska. Det är ett val vi gör i varje stund.

För många år sedan, när jag var på vipassana retreat, fick jag till mig i en dröm vad det verkligen innebär att älska. Drömmen kom efter att jag hade bett om hjälp med boken jag höll på att skriva i syfte att hjälpa Moder Jord. Drömmen var väldigt tydlig och jag kom ihåg vartenda ord och varenda handling i drömmen. (Vill du läsa drömmen så finns den i boken.) Den gav mig väldigt många insikter om hur vi lever idag som omedvetna individer styrda av känslor, invanda beteenden och lärda uppfattningar.

För att förstå kärlekens makt behöver vi inse att allt vi gör, säger och tänker påverkas av om vi väljer att göra det utifrån kärleken eller ej. Att välja att älska har ingenting med förälskelse att göra, ingenting med den känslan alls. Det är ett medvetet val vi behöver göra men de flesta av oss är inte medvetna tillräckligt för att göra det valet. Jag ska förklara vad jag menar.

De flesta av oss är skolade från barnsben att vara på ett visst sätt för att passa in i det rådande systemet. Vi lär oss hur vi ska agera och vara i olika situationer, på jobbet, i skolan eller i hemmet och tillsammans med kompisar och vänner. Vi får lära oss att passa in och inte vara själviska. Det blir därför ofta missförstånd när man pratar om att älska sig själv som något egoistiskt. När det i själva verket är precis tvärtom.

Om du väljer att älska dig själv kommer dina val för hur du ska äta, tänka och vara bli helt annorlunda än om du inte älskar dig själv. Om vi är fast i tanken att vi hela tiden ska jämföra oss med andra och lyssna till vad omgivningen talar om för oss får vi svårt att älska oss själva. Vi letar fel istället för att se det som är bra och positivt. Vi behöver ju ändra på oss för att passa in och bli som de andra. Det är svårt, nästan omöjligt, att älska sig själv då. Våra val blir då ofta felaktiga eftersom vi utgår från gruppen och vad andra väljer istället för att utgå från oss själva och vad som är bäst för oss. Dina val blir därför väldigt ofta felaktiga.

Om du inte har möjlighet att älska dig själv på grund av att du hela tiden hittar fel på dig själv då kommer du också se alla andras fel och brister. Vi är ofta snabba att påtala dessa fel och brister för varandra som en missriktad hjälp. Allt för att vi ska passa in. Om du istället väljer att se dig själv och andra som de unika individer som vi alla är möjliggör du att se det som är positivt, se det som är bra, både hos dig och andra. Då öppnar du upp för möjligheten att älska dig själv och andra för de fina individer vi faktiskt är. Dina val kommer då utgå från något du älskar och blir bättre för både dig och andra. Alltså inte alls egoistiska. Att älska har inget med egot att göra.

Om vi kan se på allt som finns i naturen, allt som är naturligt för oss, som något som kan underlätta för oss att leva här på jorden istället för att se möjliga hot då öppnar vi upp för kärleken till livet och allt som finns.

Även om vi utsätts för prövningar av olika slag i livet så kan vi välja att äska. När vi väl har kommit på att det valet inte är så svårt att ta och vilka positiva följder det får kommer det att förändra våra liv på ett markant sätt.

Om vi utgår ifrån att vi alla är andliga individer som tillfälligt är på jorden så kanske det blir lättare att förstå. Du, eller din själ, bor i en fysisk kropp under en kort tid. Om du väljer att älska den kroppen som du faktiskt har valt själv och tar hand om den på ett sådant sätt så kommer du få helt andra resultat. Precis som när du älskar dina barn eller älskar ditt hem så kommer du vilja göra det bästa du kan för dig själv. Ju bättre val du gör för dig själv desto starkare blir du som individ och ju starkare du är desto svårare blir det för andra att omforma dig till något du inte är.

Att välja att vara den bästa människan du kan vara  är att älska sig själv.

Min väg till rening

2017 var det år då jag började förändra mitt liv. Jag hade ingen färdig plan och visste inte var resan skulle ta mig. Jag hade nått vägs ände när det gällde min hälsa så det enda jag visste med säkerhet var att jag behöver göra något för att något skulle hända, för att mitt liv skulle förändras och för att jag skulle kunna må bättre. För att få till en förändring måste man göra en förändring. Det jag startade med var att jag började ta ett kosttillskott (Fitline) som gjorde att jag blev lite piggare och några symptom blev något bättre vilket gav mig blodad tand. Jag bestämde mig för att lägga om min kost. Jag hade ännu inte bestämt hur. Men innan dess behövde jag väcka kroppen genom att sätta mig på en sträng diet (cellrecet, se tidigare inlägg). Under tiden som jag gick på dieten satte jag mig och gick igenom vilka livsmedel som innehåller mycket näringsämnen och såg ett tydligt mönster. Allt som är grunden till ett nytt liv innehåller en mängd olika näringsämnen. Hmm … kanske inte så konstigt ändå, det ska ju kunna bli ett helt träd av en nöt t.ex. Utifrån denna kunskap satte jag sedan samman vad jag skulle äta och även hur. Min kostsammansättning finns i tidigare inlägg.

Strax efter att jag hade lagt om min kost får jag till mig att jag ska rena mig. Hmm … tänkte jag, det måste vara att jag ska rena kroppen genom en detox. Jag hade nämligen kommit fram till att när jag gick på cellrecet dieten så var det ett sätt att fasta då dieten är väldigt sträng.  Att fasta har ju varit ett sätt sedan urminnes tider att rena kroppen. Jag har sedan dess provat på flera fastekurer, jag gjorde även cellrecet dieten ytterligare en gång men sedan läste jag Anthony Williams bok Medial Läkning. Hans beskrivning att vi behöver tillfälligt ta bort allt fett ur kosten för att hjälpa levern att kunna ta hand om de gifter och slaggprodukter som behöver komma ut. Så länge vi stoppar i oss fett är levern mer eller mindre upptagen med att producera galla som bryter ner fettet. Han påpekar även vikten av att dra ner på mängden salt för att hjälpa njurarna. Levern och njurarna är våra största organ för att rena kroppen från alla de gifter vi får i oss men även det som kroppen producerar själv som bildar slagg. Det här gav mig en större förståelse för vad det är som är viktigt för att rena kroppen. Det är också denna metod som har fungerat bäst för mig.

När jag hade renat kroppen för andra gången förstod jag att det inte bara gällde att rena kroppen inifrån genom detox. Jag behövde också rena den från så mycket gifter jag kan utifrån. Det vill säga allt som jag har på min kropp och allt runtomkring mig behövde jag titta på. Jag började att gå igenom vilka hudvårdsprodukter jag använder. Jösses vad många produkter vi använder och det mesta har kommit till de senaste femtio åren på grund av konsumtionssamhället. Det är schampo, tvålar, balsam, hudkrämer, parfymer, smink, ja listan kan göras hur lång som helst. Ta en titt i ditt badrum på hur många olika produkter du faktiskt har där. Fundera sedan på hur många du verkligen behöver. De flesta av våra produkter innehåller också kemikalier, syntetiska ämnen och plaster av olika slag som inte är bra vare sig för oss själva eller för vår miljö. Efter att jag hade letat på marknaden ganska länge efter bra produkter, jag fann några som tillverkar helt utan tillsatser, så kom jag fram till att det där kan jag göra själv. Jag upptäckte också att väldigt många produkter innehåller vetemjöl så om du är känslig för gluten eller till och med allergisk bör du sluta med det.

Nästa steg var att se över de rengöringsprodukter jag använder i mitt hem för att hålla det rent. Även här har vi alldeles för många onödiga produkter. Idag använder jag nästan enbart naturlig såpa och ättika. Ättika kan man använda till otroligt mycket i utspädd form, som sköljmedel, rengöring av glas och speglar och för att bekämpa ohyra på växter t.ex. Kläderna jag bär på kroppen var nästa stora kliv. Det är otroligt mycket gift i våra kläder. Det är nästan så man blir mörkrädd. Ännu så länge är den ekologiska marknaden på kläder och tyger ganska liten men den kommer och ju fler vi är som efterfrågar det desto fler produkter kommer det. Tänk även på att många tyger är syntetiska och innehåller ämnen från oljeindustrin. Ska vi kunna sluta med att använda oss av olja behöver vi alla förändra våra inköp till fördel för de organiska produkterna. Glöm inte att se över vad du har för sängkläder. Här spenderar vi många timmar och ingen vill väl spendera dem i giftiga sängkläder.

Vi har under det senaste århundradet hittat på en mängd olika produkter som vi inte behöver. Det mesta är gjort av plaster och metaller av olika slag. Mängden gifter i vår tillverkningsindustri är enorm. Även produktion med naturliga råvaror har en tendens att tillsätta sådant som inte är bra för oss. Vi behöver alla börja fundera på vad det är vi köper. Behöver jag det här? Finns det i så fall ett bättre alternativ? Vi behöver alla börja bli medvetna vad det är vi gör för vi är alla lika skyldiga till den orena miljö vi har skapat på jorden. Det här måste få ett stopp.

Det som sist kom till mig som vi behöver rena är våra tankar. Allt vi tänker skapar energier och påverkar inte bara oss själva utan vår omgivning. Det påverkar även de djur och växter vi har omkring oss. Alltså så påverkar våra tankar hela vår jord. De flesta av oss lever ett mer eller mindre omedvetet liv. Vi tänker inte på det själva men vi gör så som vi alltid har gjort, så som vi är inskolade att göra, så som vi har lärt från barnsben och upp i vuxen ålder. Vi fattar inte medvetna beslut i vår vardag kring det som jag har beskrivit ovan. Ska vi få en ren värld måste vi fatta medvetna beslut. Allt du gör och allt du tänker skapar mer. Frågan är bara vad.

Ta ett medvetet beslut att förändra ditt sätt att leva och vara. Behöver du hjälp så coachar jag dig gärna.

Rena dig till kropp sinne och själ

Varje dag utsätter vi oss för oren mat och orena tankar utan att egentligen vara medveten om det. Allt vi tänker och gör påverkar oss både på kort och lång sikt. Mycket kan vi påverka själva men vi behöver ta aktiva beslut, ta vårt egenansvar på allvar och se om vårt eget hus utan att skylla på samhället och andra runt omkring oss. Vägen till bättre hälsa och sunda levnadsvanor kan bara vi själva råda över, ingen annan.

Precis som allting annat handlar det om att vara i nuet och ta aktiva beslut. Allt du stoppar i dig påverkar dig. Även om vi är unika individer och reagerar olika på samma föda så finns det vissa saker som är mer eller mindre lika för oss alla. I princip all vår produktion innebär att vi använder oss av ämnen som är giftiga för oss och vår miljö. Alla prylar, byggnader, bilar, vår mat, ja i princip allt använder vi gifter för att framställa och för att skydda mot skadeangrepp. Sammantaget blir det en väldigt stor mängd gifter. Våra kroppar klarar av att bryta ner och ta hand om gift vi får i oss men till en begränsad mängd. Var den gränsen går är individuellt.

Allt vi stoppar i oss, alla sjukdomar vi får och allt vi utsätter kroppen för genererar slaggprodukter, avfall, från kroppens system som kroppens reningsorgan ska ta hand om och forsla bort. Även detta finns en individuell gräns för vad kroppen klarar av.

Huden absorberar hudkrämer, parfymer, gifter från kläder med mera genom porerna som påverkar oss. Också detta ska tas om hand av kroppens reningsorgan. Allt du utsätter dig för plussar på kontot och till slut når du taket för vad kroppens organ klarar av.

När kroppen inte längre klarar av att få ut gifter och slaggprodukter ut ur kroppen kapslas de in för att skydda kroppen mot dem. Problemet är att de skapar inflammationer. Till en början är det mikroskopiska inflammationer som inte påverkar dig. Efter hand när de blir fler och fler påverkas vi av dem och får olika symptom beroende på var i kroppen de sitter. Enligt många forskare är de orsak till våra, numera vanliga, sjukdomar som de autoimmuna sjukdomarna och cancer bland annat. Även flera neurologiska sjukdomar anser de beror på detta.

Men det är inte enbart det vi stoppar i oss och yttre påverkan på våra kroppar som påverkar oss utan även våra tankar. Negativa tankar skapar impulser som vi både sänder ut till vår omgivning och i vårt inre. De vi sänder ut studsar ofta tillbaka till oss själva som påverkar vårt inre. Dessa impulser skapar även de inflammationer. Därför är det viktigt att även rena sina tankar. Orena, negativa, tankar påverkar inte bara den fysiska kroppen utan även den eteriska ljuskroppen. Är vi väldigt kritiska mot oss själva når det till slut vårt inre, vår själ. Det kan bli så illa att det sätter sig som dålig karma i ljuskroppen och om du inte bearbetar det i det här livet får du med dig det till nästa liv.

Det finns en hel del man kan göra själv. Genom att jobba med mindfulness lär du dig att ta kontroll över dina tankar. Att välja kärleksfulla tankar påverkar alltså mycket mer än vad man kan tro. Se över din kost, dina hudvårdsprodukter, val av kläder, rengöringsmedel och allt annat du har omkring dig. Allt påverkar dig så dina val är bokstavligt talat livsviktiga.

Förändra ditt liv och välj att leva på ett mer naturligt sätt.

Vill du ha hjälp att komma igång att förändra ditt liv så erbjuder jag en timmes personlig rådgivning för 450 kr augusti ut. Även healing och regression tar jag 450 kr för under augusti. Därefter går priserna upp något.

Till startsidan