Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Avmystifiera det andliga

Jag minns så väl hur jag själv tänkte om andliga kontakter innan jag själv fattade att jag också kunde ha det. Att min inställning var att det bara var några få förunnat att kunna kommunicera med människor som gått över eller andra andliga varelser över huvud taget. Men hur skulle det kunna vara så och varför?

Om alla människor i grund och botten är andliga varelser, d.v.s. att vår själ är andlig och består av enbart energi, som tillfälligt är bosatt i en fysisk kropp. Om man kan kommunicera med själar som gått över och inte längre bor i en fysisk kropp måste ju dessa själar kunna kommunicera med varandra också. Då är det ju energier som kommunicerar med varandra. Att allt som existerar i den fysiska världen består av energi är redan konstaterat av forskare. Varför skulle då dessa energier inte kunna kommunicera och varför skulle vi inte kunna kommunicera med dem? Varför skulle vi då inte alla kunna göra det? Allt hänger samman.

När vi föds in i en fysisk kropp har vi förmågan att kommunicera andligen. När vi sedan växer upp och får ett verbalt språk får vi ganska snabbt lära oss att det är så vi människor kommunicerar, enbart med ord. De allra flesta barnen stänger efter hand ner sin förmåga med andlig kommunikation och glömmer helt enkelt bort det helt. Förmågan finns dock kvar.

Målsättningen med mina retreats är att avmystifiera andlig kommunikation. Göra det tillgängligt för var och en av oss. På så vis blir vi mindre rädda för det okända och kan öppna upp för det som i grund och botten är helt naturligt för oss. Tänk vilken annorlunda värld vi kan få när vi alla har upptäckt denna förmåga. Så mycket information vi får tillgång till och all hjälp vi kan få från andra sidan under våra liv.

I helgen hade jag mitt andra retreat här hemma. Vi fick återigen en oförglömlig dag på flera sätt. Vädergudarna stod på vår sida och naturandarna och naturväsendena var redo att hjälpa till. Den här gången hade jag med en person som aldrig tidigare har varit i kontakt med andevärlden över huvud taget så det här var något helt nytt. Trots det var det inga som helst problem. När man jobbar i grupp som vi gör så höjer man sin egen förmåga och allt känns mycket lättare än när man kommer hem och ska göra det på egen hand. Men det är just när det går lätt som det blir en bra start att komma igång. Det egentliga arbetet börjar först när vi är hemma. Det är då vi kan bygga upp den dagliga kontakten för att få guidning i vårt dagliga liv.

Jag kommer säkert att ha fler retreats här hemma men jag vill även öppna upp för möjligheten att jag kommer till dig. Det vill säga om det finns tillräckligt stort intresse bland dina vänner där du bor så att det kan bli en grupp av det så att det är försvarbart för mig att åka iväg så gör jag gärna det. Jag sätter ingen minimigräns på antal deltagare för det beror ju helt på var du bor och hur jag kan ta mig till dig och var jag kan bo. Jag ser dock inga hinder bara möjligheter. Vill du att jag kommer till dig mejla mig då på nedanstående adress så börjar vi där.

asa.danielsongrimpe@gmail.com

 

En ny skönhet

Det är så roligt att upptäcka att man har vänner runt omkring sig som man inte vet om, inte ens har tänkt tanken att de skulle kunna finnas.

Igår kväll när jag satt i soffan och tittade på TV upptäcker jag helt plötsligt en liten pojke som sitter på golvet på vänster sida om mina fötter. Jag hade kopplat upp mig för jag ville se om jag kunde få kontakt med någon av de två stora palmerna vi köpt till rummet. Istället finner jag den här pojken. Han var riktigt söt med mörkt lockigt hår, lite vildvuxet men inte så långt. Han såg ut att vara i tioårs åldern om man jämför med fysiska pojkar. Det var inget barn som gått över utan det här var ett eteriskt väsen i mänsklig gestalt. Det strålade om honom av glädje och nyfikenhet.

Han tittade nyfiket på mig och blev väldigt glad att jag upptäckte honom. Jag frågade efter hans namn och då svarade han Martin. Sedan såg han lite fundersam ut och säger ” … eller Philip, det tycker jag om.” Men vad kallar andra dig då? Du har väl ett namn? “Nej, säger han, om någon vill mig något så tänker de bara på mig. På så vis kontaktar vi varandra. Alla är bara en tanke bort. Eftersom ni människor kommunicerar med ord behöver ni namn för att skilja på varandra.” Hmm … det här var ju tänkvärt.

Det finns så mycket att lära från alla andar och väsen som finns runtomkring oss. Så mycket hjälp vi kan få som vi inte ens är medvetna om. I framtiden kommer vi alla vara medvetna och ha kunskap om den andliga sfären. Vi har alla redan förmågan att kommunicera med andevärlden vi behöver bara återupptäcka huret.

Att kommunicera med andevärlden är inte särskilt svårt när man har förstått hur. Det är inte bara några få som är födda med den förmågan. Vi är alla födda med den. Öva gärna hemma genom att ställa frågor till ditt inre eller till ett träd, berg, sjö eller liknande i din närhet. Jag tror det är lättast att börja med något som är nära och som har en fysisk kropp som du kan se med dina fysiska ögon. Efter att du ställt frågan lyssna inåt och ta fasta på ďet första som kommer till dig. Det kan vara ord, bild eller en känsla. Skriv ner det och fråga igen och igen. Svaren du får kan till en början verka spretiga men efter hand kanske du kan se ett mönster i dem. I början är man osäker på om det är egna tankar eller ej. Fundera inte så mycket utan bara skriv ner. Du kan också öva tillsammans med någon annan där ni ställer samma fråga till samma ande för att jämföra svaren. Tänk bara på att ni tolkar svaren utifrån era egna kunskaper,  värderingar och erfarenheter så det blir oftast inte exakt lika men nära nog.

Vill du ha min hjälp att komma igång så har jag retreats här hemma hos mig på Västkusten. Nästa tillfälle är den 17 september. Då är du välkommen.

asa.danielsongrimpe@gmail.com

Förresten så har pojken och jag kommit överens om att jag ska kalla honom Pontus. Det passar honom bra. Annars kan jag ju alltid tänka på honom om jag vill något.

Andlighet

Vad är egentligen andlighet?

Svaret på den frågan är säkert lika spridd och olika som vi människor är olika. Frågar du en kristen får du ett svar, en hindu ett annat och frågar du naturfolken får du ett tredje, och så vidare. Jag kan bara utgå från min erfarenhet vad gäller det andliga och det jag har lärt mig därifrån.

För mig handlar andlighet om ursprunget för allt liv. Lite likt de flesta religioner anser jag att livet har sitt ursprung ur en andlig källa. Hur vi beskriver denna källa är dock olika. För min del anser jag att Gud (ursprungskällan för allt liv både eteriskt och fysiskt) är en energi som består av rent vitt ljus som är ren kärlek. Därifrån kommer alla andliga varelser och från dessa kommer våra själar. Allt är sammankopplat med varandra, vi har alla samma ursprung, vi är alla som olika kroppsdelar på Gud’s eteriska kropp skulle man kunna säga. Eller som den beskrivning jag har fått från Moder Jord. Vi är alla delar av samma träd, en del hör till stammen, en del en gren eller en kvist och andra är ett blad eller blomma. Tillsammans bildar vi ett träd och vi är beroende av varandra. Vi är som olika kroppsdelar av samma kropp. Jag har också fått till mig att vi människor är de enda fysiska varelser som består av det vita ljuset, det vill säga alla energier, medan djuren och växterna består av vissa eller endast en av de sju energierna. Jag tror att det är i Gamla testamentet som det står att vi är alla söner och döttrar till vår Fader och vår Moder. Vilket är helt riktigt om man tänker efter. Vår eteriska kropp kommer från Gudskällan, eller Gud, och består av samma energier som källan och vår fysiska kropp kommer från Moder Jord (vår fysiska kropp består av samma grundämnen som allting annat som existerar på jorden).

Det andliga livet fanns långt tidigare det fysiska. På många människor verkar det som om de anser eller tror att det fysiska livet är det ursprungliga och att det andliga livet på något vis kommer från det. Bortsett Gud själv. Det påminner lite om hur man förr trodde att solen snurrade kring jorden. Inte tvärtom. Om det andliga livet har skapat det fysiska så är det ju därifrån intelligensen kommer, inte tvärtom. Om alla andra (eller eteriska väsen) är intelligenta borde vi kunna kommunicera med dem. Om vi är en del av det andliga livet måste ju vi kunna kommunicera med andra andliga varelser. Livet utanför jorden måste ju vara enormt mycket större än  jorden. Att det då skulle kunna finnas liv på andra planeter är för mig en självklarhet. Ingen fråga över huvud taget.

Min kommunikation med den andliga världen började med naturandar och efter hand började jag även kommunicera med växter och till viss del även med djur. På senare tid har jag även blivit introducerad för andar i den andliga sfären, det vill säga eteriska varelser som lever utanför och bortanför jorden, utan fysisk kropp. Kanske har det varit en naturlig utveckling som har presenterats för mig efter hand. Själv finner jag ingen större skillnad i att kommunicera med fysiska ting eller eteriska varelser. Allting handlar om andligt liv. Sättet att kommunicera är detsamma. Nyckeln till kommunikationen och till den andliga sfären ligger inom oss själva. Genom att vända sig inåt, lyssna och lita på det som kommer till oss att lära oss att skilja på egna tankar och information från vår själ, en andlig varelse eller Gudskällan (vårt kollektiva medvetande) når man svaren. Inom oss bär vi på hela universum.

Vi är alla andliga och kan därför kommunicera med andevärlden, var och en av oss. Svårigheten i det är våra egna tankar som begränsar oss. Är det verkligen möjligt? Hur skulle jag kunna? Det är enbart vissa personer som har förmågan som kan. Själv hade jag alla de här tankarna och fann det väldigt svårt att komma över tron att jag inte kunde till en tro att jag kanske kan till att jag kan nog till jag kan faktiskt. Idag säger jag öppet att jag kommunicerar med andevärlden. Jag ser heller inget konstigt i det. Det är vår inställning till andevärlden som behöver förändras. Precis som vi ändrade inställning till att det är jorden som snurrar runt solen. Vi kan ändra oss, det tar bara lite tid.

Börja träna du också på att kommunicera. Det är inte så svårt. Öva genom att ställa enkla frågor inåt till dig själv eller till ett träd, en sjö eller vad som helst. Ställ frågor som du kan få bekräftade. Efter att du ställt frågan lyssna inåt och bara ta emot det som kommer. Ta fasta på det första som kommer till dig oavsett om det är en känsla, ett ord eller en bild. Ta tag i det hur tokigt det än kan verka. Ställ en följdfråga och gör samma sak igen. Skriv ner det som kommer till dig. Min erfarenhet är att man får lite i taget så det är som ett pussel man får lägga. I början kommer det bara lite grann och man får anstränga sig ganska mycket men ge inte upp. Det är som att lära sig ett nytt språk, vilket som helst, det tar lite tid och är svårast i början men efter hand blir det lättare och lättare.

Vill du ha lite guidad hjälp på vägen så anmäl dig gärna till en av mina retreater. Nästa tillfälle blir den 17 september. För frågor och anmälan mejla mig till asa.danielsongrimpe@gmail.com

Söndagens retreat

I söndags hade jag en retreat här hemma hos mig i syfte att hjälpa deltagarna att kommunicera med naturandar och naturväsen. Sättet att kommunicera med dem är detsamma som med all andlig kommunikation, på samma vis som du kommunicerar och ställer frågor till ditt högre jag. Skillnaden är var du riktar din uppmärksamhet. Allt och alla är bara en tanke bort.

I början av min egen kommunikation fick jag klart för mig att olika andliga varelser vibrerar på olika frekvenser, deras energi är mer eller mindre hög. De som vibrerar på lite lägre nivå är lättare att kommunicera med än de som vibrerar på högre. Jag tycker dock inte att jag upplever så stor skillnad.

Ibland får jag frågan om jag kan kommunicera med människor som gått över och det kan jag men jag väljer att inte göra det. Människor som har gått över vibrerar på en lägre nivå, i alla fall fram till att de gått in i ljuset. Jag har dock letts in i kommunikationen med naturandarna och de ger mig så mycket. I början var det till och med så att naturandarna sa att de höll mänskliga andar borta från mig för att skydda mig. Efter det har jag helt enkelt inte frågat efter det.

Det var en liten grupp på fem personer här i söndags. Vi hade en fantastisk “tur” med vädret (jag hade bett om det), solen strålade och det var en behaglig värme fram till att sista personen åkte härifrån. Då kom regnet. Vi gick ut till den närbelägna skogen som ligger precis intill en större sjö. Vi började med att ställa oss i en ring runt ett av de större träden. Vi ställde alla samma fråga för att kunna jämföra svaren som kom till oss. Vi fortsatte därefter att ställa frågor till olika andar i naturen med olika fysisk storlek för att se om det var någon skillnad. Därefter satte vi oss i en ring och bjöd in lite olika naturväsen som hade uppenbarat sig. Jag kan säga att de var väldigt många som var på plats och var nyfikna och ville gärna vara med. Några av de som dök upp hos oss var ett stort troll, några älvor, några rumpnissar och min Erik (vätten som hjälper mig i min trädgård).

Vi fick alla kontakt och svar, även om tilltron till den egna förmågan svajade ibland, och man kunde tydligt se ett mönster i de svaren som kom fram. Färger vi såg drog åt samma håll, även om det inte är exakt samma, väsen vi såg liknade varandra och informationen var ganska lika. Att det inte blir exakt lika beror på hur vi uppfattar saker och ting. Vi uppfattar saker utifrån våra egna preferenser, kunskaper och erfarenheter vilket gör att det blir en del skillnader. Ibland var informationen lite mer personligt riktad och ibland kom ett eller annat budskap.

Jag tror att de alla tyckte dagen var givande men för att fortsätta på egen hand behöver de var lite enträgna. Ingenting kommer utan eget arbete, även om vi gärna vill det. För att öva upp sin förmåga att kommunicera behöver man göra det en stund varje dag. Det är som att lära sig ett nytt språk, det kommer inte per automatik utan vi behöver öva. Öva, öva, öva. Själv hade jag väldigt roligt och tyckte det var riktigt givande att få guida och lära andra hur lätt det faktiskt är. Det är bara vi som har en felaktig övertygelse att det är svårt och därför är det bara vissa personer som klarar detta. NEJ, NEJ, NEJ!!! Det är inte svårt. Alla kan!

Jag tänker ha en retreat igen inom kort. Är du intresserad så håll ögonen öppna för event som jag lägger ut på sociala medier.

Retreat

På förfrågan om att få hjälp med kommunikation med naturväsen och naturandar bestämde jag mig för att ha ett retreat. Nu kommande söndag kommer några hugade kvinnor hit ivriga att få komma dem närmare. Jag vet att alla har förmågan att kommunicera det gäller bara att komma på hur.

Jag minns så väl när jag själv började hur det kändes och min förvåning över att jag kunde. Jag visste inte ens vad naturandar och naturväsen var, än mindre att man kunde kommunicera med dem. Den kunskap och alla insikter jag har fått till mig från naturen själv önskar jag att alla ska få ta del av. Så annorlunda livet skulle kunna te sig då, så mycket ljusare och vackrare.

Ju mer jag öppnar upp desto närmare kommer jag vårt kollektiva minne där all information finns tillgänglig. Bara det senaste halvåret har jag börjat se så mycket mer med min inre blick. Jag ser nu den magiska världen som består endast av energier, ljus i olika spektran. Jag kan se hur de formar olika livsformer i olika färger och olika storlekar. Jag ser hur de far omkring ute i rymden. Vi hör också hemma där. Utan den fysiska kroppen består vi enbart av energi. Vår ursprungliga ljuskropp hör hemma där ute tillsammans med alla andra vackra varelser. Ofta får jag ynnesten att se en människas ursprung genom den healingen som jag gör. Vill du också veta ditt ursprung, boka en tid för healing.

Jag har lärt mig att vi bär med oss mycket kunskaper omedvetet, det gäller bara att öppna upp och lyssna inåt. Både healingen och regressionsterapin började så. Jag fick till mig att den kunskapen har jag. Det gällde bara att ge mig själv chansen, tro på min egen förmåga och lita till den. Nu ska jag lita på att jag kan sammanföra dessa individer från den fysiska världen in till den eteriska.

I nästa vecka kommer jag berätta hur det har gått. Om deltagarna vill får de själva berätta hur de upplevde det och vad de fått ut av det. Jag ser med spänning fram emot det här.

Jag önskar er alla en fin helg. Ta vara på er och se möjligheterna i livet.

Villni kontakta mig når ni mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com

Till startsidan