Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Retreat

På förfrågan om att få hjälp med kommunikation med naturväsen och naturandar bestämde jag mig för att ha ett retreat. Nu kommande söndag kommer några hugade kvinnor hit ivriga att få komma dem närmare. Jag vet att alla har förmågan att kommunicera det gäller bara att komma på hur.

Jag minns så väl när jag själv började hur det kändes och min förvåning över att jag kunde. Jag visste inte ens vad naturandar och naturväsen var, än mindre att man kunde kommunicera med dem. Den kunskap och alla insikter jag har fått till mig från naturen själv önskar jag att alla ska få ta del av. Så annorlunda livet skulle kunna te sig då, så mycket ljusare och vackrare.

Ju mer jag öppnar upp desto närmare kommer jag vårt kollektiva minne där all information finns tillgänglig. Bara det senaste halvåret har jag börjat se så mycket mer med min inre blick. Jag ser nu den magiska världen som består endast av energier, ljus i olika spektran. Jag kan se hur de formar olika livsformer i olika färger och olika storlekar. Jag ser hur de far omkring ute i rymden. Vi hör också hemma där. Utan den fysiska kroppen består vi enbart av energi. Vår ursprungliga ljuskropp hör hemma där ute tillsammans med alla andra vackra varelser. Ofta får jag ynnesten att se en människas ursprung genom den healingen som jag gör. Vill du också veta ditt ursprung, boka en tid för healing.

Jag har lärt mig att vi bär med oss mycket kunskaper omedvetet, det gäller bara att öppna upp och lyssna inåt. Både healingen och regressionsterapin började så. Jag fick till mig att den kunskapen har jag. Det gällde bara att ge mig själv chansen, tro på min egen förmåga och lita till den. Nu ska jag lita på att jag kan sammanföra dessa individer från den fysiska världen in till den eteriska.

I nästa vecka kommer jag berätta hur det har gått. Om deltagarna vill får de själva berätta hur de upplevde det och vad de fått ut av det. Jag ser med spänning fram emot det här.

Jag önskar er alla en fin helg. Ta vara på er och se möjligheterna i livet.

Villni kontakta mig når ni mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com

Rena dig till kropp sinne och själ

Varje dag utsätter vi oss för oren mat och orena tankar utan att egentligen vara medveten om det. Allt vi tänker och gör påverkar oss både på kort och lång sikt. Mycket kan vi påverka själva men vi behöver ta aktiva beslut, ta vårt egenansvar på allvar och se om vårt eget hus utan att skylla på samhället och andra runt omkring oss. Vägen till bättre hälsa och sunda levnadsvanor kan bara vi själva råda över, ingen annan.

Precis som allting annat handlar det om att vara i nuet och ta aktiva beslut. Allt du stoppar i dig påverkar dig. Även om vi är unika individer och reagerar olika på samma föda så finns det vissa saker som är mer eller mindre lika för oss alla. I princip all vår produktion innebär att vi använder oss av ämnen som är giftiga för oss och vår miljö. Alla prylar, byggnader, bilar, vår mat, ja i princip allt använder vi gifter för att framställa och för att skydda mot skadeangrepp. Sammantaget blir det en väldigt stor mängd gifter. Våra kroppar klarar av att bryta ner och ta hand om gift vi får i oss men till en begränsad mängd. Var den gränsen går är individuellt.

Allt vi stoppar i oss, alla sjukdomar vi får och allt vi utsätter kroppen för genererar slaggprodukter, avfall, från kroppens system som kroppens reningsorgan ska ta hand om och forsla bort. Även detta finns en individuell gräns för vad kroppen klarar av.

Huden absorberar hudkrämer, parfymer, gifter från kläder med mera genom porerna som påverkar oss. Också detta ska tas om hand av kroppens reningsorgan. Allt du utsätter dig för plussar på kontot och till slut når du taket för vad kroppens organ klarar av.

När kroppen inte längre klarar av att få ut gifter och slaggprodukter ut ur kroppen kapslas de in för att skydda kroppen mot dem. Problemet är att de skapar inflammationer. Till en början är det mikroskopiska inflammationer som inte påverkar dig. Efter hand när de blir fler och fler påverkas vi av dem och får olika symptom beroende på var i kroppen de sitter. Enligt många forskare är de orsak till våra, numera vanliga, sjukdomar som de autoimmuna sjukdomarna och cancer bland annat. Även flera neurologiska sjukdomar anser de beror på detta.

Men det är inte enbart det vi stoppar i oss och yttre påverkan på våra kroppar som påverkar oss utan även våra tankar. Negativa tankar skapar impulser som vi både sänder ut till vår omgivning och i vårt inre. De vi sänder ut studsar ofta tillbaka till oss själva som påverkar vårt inre. Dessa impulser skapar även de inflammationer. Därför är det viktigt att även rena sina tankar. Orena, negativa, tankar påverkar inte bara den fysiska kroppen utan även den eteriska ljuskroppen. Är vi väldigt kritiska mot oss själva når det till slut vårt inre, vår själ. Det kan bli så illa att det sätter sig som dålig karma i ljuskroppen och om du inte bearbetar det i det här livet får du med dig det till nästa liv.

Det finns en hel del man kan göra själv. Genom att jobba med mindfulness lär du dig att ta kontroll över dina tankar. Att välja kärleksfulla tankar påverkar alltså mycket mer än vad man kan tro. Se över din kost, dina hudvårdsprodukter, val av kläder, rengöringsmedel och allt annat du har omkring dig. Allt påverkar dig så dina val är bokstavligt talat livsviktiga.

Förändra ditt liv och välj att leva på ett mer naturligt sätt.

Vill du ha hjälp att komma igång att förändra ditt liv så erbjuder jag en timmes personlig rådgivning för 450 kr augusti ut. Även healing och regression tar jag 450 kr för under augusti. Därefter går priserna upp något.

Reinkarnation

I helgen satt jag och pratade med en väninna om reinkarnation. Jag är född med övertygelsen om att vi lever vidare i någon form efter döden och att vi kommer tillbaka igen på jorden. Det tog många år innan jag ens förstod att många andra inte hade den kunskapen med sig. För det är så jag ser det att jag har med mig viss kunskap från tidigare liv och säkert också från vårt ursprung, vilket jag tror att vi alla har med oss men av olika slag. Idag vet jag så mycket mer.

Redan innan jag själv förstod att jag kunde kommunicera med naturandar så läste jag en del böcker och träffade några personer som också hade den kunskapen med sig. Efter att jag fick kontakt med Moder Jord, som har lärt mig så mycket, och framförallt nu sedan jag började heala själar så har jag förstått så mycket mer som jag vill dela med er.

För att förstå karma-lagen behöver vi fördjupa oss i vad vi gör här på jorden och vad som händer oss under tiden vi är här. Om vi utgår ifrån att vi alla har en själ så finns det också en orsak till att själen väljer att leva i en fysisk kropp. Livet som själ i en eterisk värld som enbart består av energier är helt magisk. Här finns inga bekymmer eller smärtor, allt leker och är väldigt fridfullt, så varför skulle man vilja lämna den tillvaron för att leva med lidande av olika slag?

Det fysiska livet är inte självklart utan är något vi har skapat tillsammans när vi varit i andlig form. För länge, länge sedan fick vi för oss att vi ville prova att leva i fysisk form på jorden. Till en början hade vi fortfarande kontakt med vårt andliga förflutna och levde i fullständig harmoni med varandra och allt som fanns här. Efter hand tappade vi den kontakten och till slut bröts den helt. De fem sinnena som är kopplade till vår fysiska kropp; synen, hörseln, känseln, smaken och lukten, skapar en massa känslor i oss som är kopplade inte bara till vår fysiska kropp utan även vår eteriska energikropp. Alltså till vår ursprungliga kropp. Känslor har en förmåga att etsa sig fast även i den eteriska kroppen. Om vi inte tar hand om dem kan de bli kvar även efter att vår fysiska kropp har dött. Det här sätter sig som skuggor av olika slag som jag ser när jag helar den eteriska energikroppen.

Ibland upplever jag det som slaggprodukter, skräp, som bara ligger kvar efter något vi har gått igenom (det kan vara en sjukdom, skada eller känslomässigt skräp) och som hindrar energin från att flöda fritt. Detta rensar jag bort under en healing. Ibland ser jag som en grå skugga. Oftast får jag information från själen direkt eller från individens andliga guider vad skuggan kommer sig av. Det kan vara en händelse från det här livet eller från tidigare liv eller till och med från vårt ursprung som eterisk varelse. De här skuggorna kan jag inte bara rensa bort utan de är där för att individen inte är färdig med det som inträffade. Vi är många gånger väldigt duktiga på att trycka ner jobbiga saker i vår kropp för att slippa ta hand om det. Gör inte det!

Undertryckt ilska är också något som kan fastna i vår eteriska kropp. Då ser jag det som gråa taggar som fastnat på insidan av chakrat. Det här kan också vara svårt att rensa bort utan det är något som vi behöver möta igen för att förstå och sedan gå vidare. Allt som sitter fast i våra chakran skapar hinder för energin att flöda. När energin inte flödar som den bör så kan det skapa olika både mentala och fysiska åkommor. För att kunna möta dessa händelser igen som man har tryckt ner, kanske till och med under tidigare liv, behöver man sätta sig själv i ett tillstånd där du möter ditt inre. Det kan ske genom meditation på egen hand eller en guidad meditation eller under hypnos. Själv gör jag så att jag guidar dig in i dina innersta rum. Jag ställer frågor på vägen men det är du som ser och hör.

Att ta hand om sig själv, älska sig själv, och ge sig själv chansen till förändring innebär att du behöver se hela dig. Vi består av tre delar; vår fysiska kropp, vårt mentala sinne och vår eteriska energikropp. Alla tre hänger ihop. Allt vi är med om skapar olika känslouttryck. Dessa sätter sina spår i oss. Vissa av dessa kan hänga sig fast från ett liv till ett annat. Ibland kan de följa dig under många liv. Det är detta som är karma-lagen. Det du gör påverkar dig. Även om du inte ser det själv så finns det där och kan påverka dig under lång tid. Är du oförklarligt rädd eller arg så kan det mycket väl bero på något du har gjort i tidigare liv.

Ta hand om dig! Älska hela dig själv!

Varför har vi då valt att fortsätta leva i den fysiska världen? Redan från början när problemen uppstod på jorden och alla själar tappade kontakten med sitt ursprung bestämdes det att vi skulle försöka komma tillbaka till ett liv där vi som andliga varelser återigen får leva i den fysiska världen men med kontakten till vårt ursprung. Då kan vi återigen leva i full harmoni med varandra och med allt levande. För att komma dit behövde vi alla gå igenom olika liv och utsätta oss för olika känslomässiga påfrestningar. När vi alla har gått igenom de olika känslouttrycken kan vi hantera dem på ett sätt utan att vi låter dem ta över våra handlingar. På så vis kan vi fortsätta ha den andliga kontakten i en fysisk miljö.

Till startsidan