Våra sinnen

Vi packade bilen full med verktyg, instrument, kameror och allehanda pryttlar. Redo till tänderna för att besöka Rämmens Kursgård, ca 4 mil norr om Filipstad. Den här platsen har ännu inte blivit utredd för andeaktivitet utan vi är första team som har fått denna unika möjlighet. En fredag vid 11 tiden åkte vi hemifrån och styrde mot de Värmländska skogarna. Vi skulle där träffa vår nya samarbets partner när det gäller andeutredningar. Serafia Andersson, medium, häxa som varit med i säsong 3 av Spökjakt med Jocke och Jonna Lundell. Vi träffades i Filipstad för en gemensam middag för att sedan åka vidare mot Rämmens kursgård 4 mil från Filipstad. Rämmen är ett gammalt arbetar samhälle som i sina glansfyllda dagar hade ett sågverk och en lådfabrik. Arbetar bostäderna från 1800-talet med omgivning ska vi nu under en natt utreda.

Vi som mediala paranormala utredare: Så jobbar vi med våra sinnen

Som mediala paranormala utredare är vi specialiserade på att undersöka och tolka fenomen som ligger utanför det normala. Vi arbetar med att utforska det paranormala och det övernaturliga, och använder våra sinnen för att upptäcka och förstå dessa fenomen.

Som utredare är våra sinnen vårt främsta verktyg. Vi är väl medvetna om hur våra sinnen fungerar och hur vi kan använda dem på bästa sätt för att upptäcka och tolka paranormala fenomen. Vi använder vårt känselsinne för att känna av energier och vibrationer, vårt hörselsinne för att uppfatta ljud och röster, och vårt synsinne för att se och uppfatta former och färger som ligger utanför det normala.

AI art by Marianne

Vi Som Mediala Paranormala Utredare

Som mediala paranormala utredare är vårt jobb att undersöka och dokumentera paranormala fenomen. Vi använder våra sinnen och vår intuition för att upptäcka och förstå det som ligger bortom det fysiska. Vi är experter på att kommunicera med andevärlden och tolka dess budskap.

Vi arbetar med olika verktyg och tekniker för att få en bättre förståelse för vad som händer på platser som vi undersöker. Vi använder oss av allt från EMF-mätare och termiska kameror till ouija-brädor och tarotkort. Men det viktigaste verktyget vi har är våra egna sinnen och vår förmåga att känna av energier och närvaro.

När vi undersöker en plats, försöker vi alltid att vara så objektiva som möjligt. Vi vill helst inte veta något om platsen, det enda vi försöker söka efter är historien om platsen. Vi dokumenterar allt vi upplever och ser, och försöker att inte låta våra egna förväntningar och förutfattade meningar påverka vårt arbete. Vi är medvetna om att många människor kan vara skeptiska till det vi gör, och vi är alltid öppna för att diskutera och förklara vårt arbete för dem som är intresserade.

Att arbeta som medial paranormal utredare kräver en stor dos av tålamod och uthållighet. Det kan ta många timmar av undersökning och dokumentation för att få en fullständig bild av vad som händer på en plats. Men när vi väl har löst gåtan och fått svar på våra frågor, känns det alltid som en stor belöning.

 

Sammanfattningsvis är vi som mediala paranormala utredare experter på att upptäcka och förstå det som ligger bortom det fysiska. Vi använder våra sinnen, intuition och olika verktyg för att undersöka och dokumentera paranormala fenomen. Vi är objektiva och öppna för diskussion, och arbetar med tålamod och uthållighet för att få svar på våra frågor.

Arbetar Med Våra Sinnen

Som medial paranormal utredare är det viktigt att vi är medvetna om våra sinnen och hur de fungerar. Vi använder våra sinnen för att uppfatta och tolka information från omgivningen och för att få en förståelse för de paranormala fenomen vi undersöker.

Synen

Synen är ett av våra viktigaste sinnen och som paranormal utredare är det viktigt att vi har en god synförmåga. Vi behöver kunna se detaljer och observera förändringar i omgivningen. Vid undersökningar använder vi ofta kameror och andra tekniska hjälpmedel för att fånga upp det som vi inte kan se med blotta ögat. Att utreda på natten och filma med IR kamera gör att vi kan se saker som ögat inte kan se.

Hörseln

Hörseln är också en viktig del av vårt arbete som medial paranormal utredare. Vi lyssnar efter ljud och röster som kan vara kopplade till paranormala fenomen. Ibland använder vi också inspelningsutrustning för att spela in ljud som vi senare kan analysera. Många är de gångerna vi hört och upplevt saker som är svåra att förklara när vi dessutom vet att vi varit ensamma.

Känseln

Känseln är ett annat viktigt sinne som vi använder i vårt arbete. Vi kan känna av temperaturförändringar, vinddrag och andra fysiska fenomen som kan vara kopplade till paranormala händelser. Vi använder också känseln för att känna av energier och närvaro av andar eller andra väsen.

Lukt- och smaksinnet

Lukt- och smaksinnet är inte lika viktiga som de andra sinnena i vårt arbete som medial paranormal utredare, men de kan ändå vara användbara. Ibland kan vi känna dofter som kan vara kopplade till paranormala fenomen. Smaksinnet kan också användas för att upptäcka förekomsten av vissa substanser som kan vara kopplade till paranormala händelser.

I kommande inlägg kommer vi att prata om de olika verktygen vi använder tillsammans med våra mediala förmågor.

Utanför Målilla Sanatorium

 

 

 

Som medial paSom medial paranormal utredare är det viktigt att vi är medvetna om våra sinnen och hur vi kan använda dem för att undersöka paranormala fenomen. Vi använder våra sinnen för att uppfatta och tolka information från omgivningen och för att få en förståelse för de paranormala fenomen vi undersöker.ranormal utredare är det viktigt att vi är medvetna om våra sinnen och hur vi kan använda dem för att undersöka paranormala fenomen. Vi använder våra sinnen för att uppfatta och tolka information från omgivningen och för att få en förståelse för de paranormala fenomen vi undersöker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *